Albertssons byggkonsult

Kontrollansvarig, entreprenadbeskitningsman & överlåtelsebesiktningsman i Halmstad med omnejd

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Albertssons byggkonsult utför överlåtelsebesiktningar av hus och lägenheter i samband med försäljning och är av SBR godkänd överlåtelsebesiktningsman.

En överlåtelsebesiktning, eller ofta kallad husbesiktning, avser villor och fritidshus men förekommer också för lägenheter. 
En överlåtelsebesiktning är en okulär byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp för att se hur ”huset mår” så att köpare eller spekulanter ska kunna fatta informerade beslut. Besiktning görs av alla tillgängliga ytor i och kring hela byggnaden.

En överlåtelsebesiktning resulterar i ett utlåtande över besiktningen. I Utlåtandet redovisas de fel och brister som besiktningsmannen noterat. Utlåtandet ska spegla det skick som huset befinner sig i vid den okulära besiktningen.

En överlåtelsebesiktning kan beställas både av säljare och köpare. Köparen har en undersökningsplikt enligt jordabalken 4 § 19 och ett besiktningsutlåtande kan vara en del av den undersökningsplikten. Beställ din överlåtelsebesiktning redan idag och slå en signal så berättar jag mer.

Areamätning

Vid en försäljning kan frågor rörande en byggnads boarea och biarea uppstå. Det är viktiga frågor både för köpare och säljare så att pris/m2 blir rätt. Reglerna kring hur areamätning ska göras för boarea och biara ändras då och då och därför kan det vara bra att göra en ny areamätning så att uppgifterna stämmer även om byggnaden varken byggts om eller byggts till. Albertssons byggkonsult är av SBR diplomerad att utföra areamätningar i din bostad för att du ska veta hur stor boarea och biarea du har i din bostad. Mätningarna utgörs enligt svensk standard SS 21054:2020.

 eller ring