Albertssons byggkonsult

Halmstads lokala konstruktör, byggkonsult och överlåtelsebesiktningsman

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Albertssons byggkonsult utför överlåtelsebesiktningar (SBR Godkänd besiktningsman) av hus och lägenheter inför köp och försäljning för att du som köpare eller säljare ska känna dig trygg med vad du köper eller säljer för något.

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus men förekommer också för lägenheter. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köparen är att undersöka fastighetens skick innan överlåtelse. Besiktningens omfattning framgår av uppdragsbekräftelsen med tillhörande villkor, vilket också förklaras i samband med besiktningen.

Resultat från besiktningen redovisas i ett besiktningsutlåtande. Utlåtandet kan utgöra en del eller ett hjälpmedel av den undersökning av fastigheten som en köpare är skyldig att genomföra i samband med ett fastighetsköp.


 eller ring