Albertssons byggkonsult

Kontrollansvarig, entreprenadbeskitningsman & överlåtelsebesiktningsman i Halmstad med omnejd

Länkar

Nyttiga länkar för kontrollansvariga, entreprenadbesiktningsmän och överlåtelsebesiktningsmän - eller för dig som söker bygglov eller vill veta mer

Boverket

Boverket jobbar nära byggnadet i Sverige. De ansvar för att ta fram statistik och underlag till regeringen i byggfrågor. Boverket reglerar hur byggandet ska ske i Sverige och tolkar bestämmelser till byggnadsnämnder att fatta beslut kring. Det är inte ovanligt att byggkonsulter, kontrollansvariga och byggnadsnämnder har olika syn i sakfrågor. Då rådfrågas Boverket ofta om vägledning.  Länk

Bygglov i Halmstad

Eftersom att Albertssons byggkonsult finns i Halmstads kommun länkas här stegen att söka bygglov i Halmstads kommun. Länk

Plan- och bygglagen, PBL

Plan- och bygglagen är den lag i Sverige som ytterst reglerar byggandet. Länk

Plan- och byggförordningen, PBF

Plan- och byggförordningen innehåller förtydliganden och definationer till PBL. Länk

Boverkets byggregler, BBR 29

Boverkets byggregler reglerar mer i detalj de funktionskrav som ställs på byggnader i Sverige. Länk

Säkert vatten

Säkert vatten är en medlemsorganisation som arbetar med vatteninstallationer. Företag som är ansluta till säkert vatten är förpliktigade att utföra arbeten i enlighet med säkert vattens branschregler. Länk

Byggkeramikrådet, BKR

BKR är en medlemsorganisation som arbetar med byggkeramik (kakel och klinker) i alla miljöer och bland annat har de tagit fram branschregler för tätskiktsarbeten i våtrum. Företag som är ansluta till BKR är förpliktigade att utföra arbeten i enlighet med BKRs branschregler. Länk 

Svensk våtrumskontroll, GVK

GVK är en organisation som arbetar med tätskikt i våtrum och främst med plastmattor.  Företag som är ansluta till säkert vatten är förpliktigade att utföra arbeten i enlighet med säkert vattens branschregler. Länk

 eller ring