Albertssons byggkonsult

Halmstads lokala konstruktör, byggkonsult och överlåtelsebesiktningsman

Konstruktör

Konstruktör

Albertssons byggkonsult har stor erfarenhet av projektering av villor och liknande byggnader och kan enkelt ta fram dimensioner och ritningar till ditt projekt.

En byggnadskonstruktör utför hållfasthetsberäkningar och dimensionerar byggnader och tar fram konstruktionsritningar.

Arkitekten och byggherren har ofta en vision och om hur byggnaden ska se ut och det är upp till konstruktören i samspel med arkitekten och byggherren att dimensionera och konstruera byggnaden så att den går att bygga på ett bra vis.

Konstruktören tar fram konstruktionsritningar som sedan snickaren kan använda vid byggandet av byggnaden.

 eller ring