Albertssons byggkonsult

Kontrollansvarig, entreprenadbeskitningsman & överlåtelsebesiktningsman i Halmstad med omnejd

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Albertssons byggkonsult är av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman och utför entreprenadbesiktningar av främst småhus och mindre projekt för att säkerställa att entreprenaden blivit utförd på ett kontraktsenligt vis.

En entreprenadbesiktning görs för att avgöra om entreprenadens utförande har uppfyllts kontraktsenligt enligt de avtal som finns mellan beställare och entreprenör. Besiktningsmannen ska vara kunnig, opartisk och ha den kunskap som krävs för uppdraget. Besiktningsmannen ska ta tillvara på både beställarens och entreprenörens intressen vid besiktningen. Normalt utser beställaren besiktningsman men besiktningsman kan också utses gemensamt mellan parterna.

Som byggentreprenad räknas allt från ombyggnad av ett skjul, nybyggnad av småhus och till stora projekt som t.ex. byggnadet av nya karolinska i stockholm. Gemensamt för de projekten är att någon form av avtal upprättats mellan beställare och entreprenör, ofta skriftligt och ofta genom något av alla de standardavtal som finns inom byggbranschen. Det är gentemot de avtal som beställare och entreprenör tecknat som besiktningen görs.

Det finns flera olika besiktningsformer beroende på hur entreprenadavtalet är utformat och vilka eventuella standardavtal som tecknats. Den besiktning som det oftast pratas om är slutbesiktningen. Det är vid den besiktningen som entreprenaden kan godkännas och ansvaret för huset eller skjulet övergår till dig som beställare. Utöver slutbesiktning finns det bland annat: förbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktning. Gemensamt är att de besiktigar så att avtal mellan entreprenör och beställare uppfylls.

 eller ring