Albertssons byggkonsult

Halmstads lokala konstruktör, byggkonsult och överlåtelsebesiktningsman

Byggkonsult

Byggkonsult

Albertssons byggkonsult kan hjälpa dig genom hela processen genom att bistå med att ta fram de flesta dokument som behövs och bistå med kunskaper om hur du ska ta dig vidare i varje skede vare sig det gäller byggtekniska detaljer eller kontroller som behöver göras, till kontakt med myndigheter.

En byggprocess kan vara en lång och krokig väg för den som inte har rätt kunskap. Det finns massor av dokumentation och uppgifter som ska tas fram i projekteringsskedet, innan byggnationen ens får påbörjas. Det kan gälla allt från konstruktionsdokumentationer, tillgänglighetsutredningar till enklare bygglovsritningar.

Under byggskedet kan mycket hända och trots att allt går precis enligt tidtabell och enligt budget finns det även här en mängd dokument och kontroller som måste göras för att byggnaden ska bli godkänd för att få flytta in.

 eller ring