Albertssons byggkonsult

Kontrollansvarig, entreprenadbeskitningsman & överlåtelsebesiktningsman i Halmstad med omnejd

Albertssons byggkonsult är certifierad kontrollansvarig enligt PBL.
En certifierad kontrollansvarig (KA) krävs i de flesta bygglovspliktiga projekt. Albertssons byggkonsult tar både mindre och större uppdrag som kontrollansvarig i främst Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg och Båstad.


Albertssons byggkonsult utför entreprenadbesiktningar för att besiktiga om en entreprenad har utförts kontraktsenligt. En entreprenadbesiktningsman ska vara oberoende och beakta både entreprenören och beställarens intresse vid bedömning hurvida entreprenadens utförande har utförts kontraktsenligt. Albertssons byggkonsult är av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman.

Ska du köpa eller sälja din bostad? Albertssons byggkonsult är av SBR godkänd överlåtelsebesiktningsman. En överlåtelsebesiktning, eller ofta kallad husbesiktning, är viktig för att kolla hur huset mår så att köpare och säljare kan göra väl informerade val samt utgöra en del av den undersökningsplikt som köpare har. 

 eller ring